onError TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating 'a.J.bind(a,b)') [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] Till minister Gabriel Wikström, Sveriges Regering, och alla goda medmänniskor och Sveriges Riksdag.......pdf - Ge.tt
Drop to share files
something